fredag 9 oktober 2009

"Nya" V.O regeln v.3

Idag 9 oktober släpptes den nya Volvo Ocean Race regeln för nästa race 2011-2012. Det är bara ändringar av den nu befintliga regeln. Båten kommer att se lika dan ut men ändringarna berör mest begränsnigar i antalet segel. Begränsningar på hur mycket projekten kan spendera i utveckling och man är nu bara tillåten att bygga en ny båt.


Grafik av: ericnorth/botincarkeek.com


Båtarna för väga 500 kg mer nu, 14500 kg. Det betyder att alla båtar utom den ryska från senaste omgången kunde haft maxvikt i bulben.

På inport racen tillåts inga extra besättningsmedlemmar. Vi hade två extra senast. E3 hade Jann Nergaard som grinder och Rasmus Köstner som taktiker.

Två båtstester tillåts inte. Nu senast hade Ericsson stor fördel av sitt tvåbåtsprogram. Där segelutvecklades med båtarna på Lanzarote.

3 ombord måste vara under 30 år. För att få in fler unga i besättningarna. Båtarna får inte omkonfigureras för inportracen. Exakt vad det innebär vet jag inte utan att lusläsa regeln men man slipper nog att släpa i och ur massa utrustning, men omradarn fortfarande måste sitta påmasten blir det nog ett problem men jag antar att sådana ändringar fortfarande kommer tillåtas.

Antalet segel som får användas och tillverkas reduceras för att spara kostnader.

Jag tycker ändringarna verkar bra. Det kommer antagligen göra tävlingen jämnare och inget projekt kan utveckla sig till ett stort försprång som egentligen har varit regel sedan EF vann.

Ombord kommer nog livet vara som tidigare. Man får inte stacka lika aggresivt i båtarna som tidigare men istället kommer man stacka oftare under däck och aggresivare pådäck för att kompensera vikten som är mer centralt i båten.

Nu i helgen seglar jag Mästarnas mästare med E3 besättning. Följ oss på www.svensksegling.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar